Aflæsning af Vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

 

Indberetning af målerstand 
Din inberetning skal gerne ske mellem den 21. og den 31. oktober 2020.
Du kan indberette din målerstand her.