Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 3 boringer samlet på vandværksgrunden Vissevej 110 for enden af Bavnehøj, hvorfra der kan indvindes godt og rigeligt drikkevand.

Visse Vandværk indvinder årligt ca. 90.000 m3 vand.

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.
 

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:

• Normal kontrol på vandværket
• Udvidet kontrol på vandværket
• Kontrol med uorganiske sporstoffer (pesticider)
• Kontrol med organiske mikro forureninger og
• Begrænset kontrol.

Pesticider

Fortidens synder med sprøjtning af marker og haver har nu også indhentet Visse Vandværk i form af fund af enkelte meget små pesticidrester i vores drikke vand!
I 2016 til 2019 er der talt og skrevet meget om nye fund af pesticidresterne drikkevandsboringer landet over og på baggrund af den megen omtale af fund af nedbrydningsresterne fra disse gamle sprøjtemidler, har Visse Vandværk fået testet vores drikkevand fra vores tre boringer ved Bavnehøj for disse stoffer i takt med at de er dukket op.
Og der er desværre fundet enkelte pesticidrester - men alle vel under kravværdierne fastsat i Miljø-og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018 - i vandværkets boringer:

Mikrobiologi

Da vores vand pumpes direkte ud til forbrugerne i lukket rørsystem, er der yderst sjældent problemer med at overholde de mikrobiologiske grænseværdier, og heller ikke i 2019 har der været måleligt indhold af bakterier eller fundet et usædvanligt højt indhold af kimtal i vandet.
Gå ind på Alle vandanalyser og se alle rapporterne.