Vandværkets nye ultralydsanlæg

Visse Vandværk gør noget ved kalken i vandet.

Visse Vandværk har investeret i vandbehandlingsanlæg, som gør at vandet får karakter af blødt vand med de fordele dette giver, uden at vandets indhold af kalk ændres, og at vandets gode smag bibeholdes.
 
Det betyder at:
Kalk ikke sætter sig i rør og på varmelegemer
Gammel kalk i rør og på varmelegemer bliver langsomt opløst og skal renses væk fra sien i vandhaner.
Opvaskemaskinen skal indstilles på blødt vand.
Elkedler og kaffemaskiner er lettere at renholde.
 
Der skal:
Bruges mindre sæbe i vaskemaskinen (mindst ned til ½).
Bruges mindre opvaskemiddel i opvaskemaskine (½ tablet).
Bruges mindre sæbe og shampoo.
Bruges færre bønner til kaffen.
 
Klik ind på siderne nedenfor og se flere informationer om fordelene ved ultralydsbehandlet vand.
Der er også et link til firmaet AMTech, som har leveret anlægget.

 

AMTechs historie

Undersøgelse af kalkudfældning fra normalt og lydbehandlet postevand

Sammendrag af Lundager Madsens rapporten

Rapp TI 20040715 inkl billeder

Krystalstørrelsen vandværk

Info til brugerne. Vi har inst AMTech