Visse Vandværk

 

Vandværket forsyner 745 husstande/forbrugere med rent drikkevand. 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får bestyrelsesmedlemmerne straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind.

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 65.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Visse Vandværk AMBA er stiftet i 1987 og drives som

Forening  under CVR nummer 46152654

Hårdhed
 
Vandets hårdhed i Visse Vandværk A.M.B.A. er (dh): 15-16