Aflæsning af Vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.

Hvis du ønsker at indberette din måleraflæsning i forbindelse med selvaflæsning til årsopgørelse, skal du trykke her.