Vandværkets kvalitetskontrol

Alle vandanalyser

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet fra vandværket. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Gruppe A parametre 2021-09-06 med flush Gultentorpvej 28

Gruppe A parametre 2021-09-06 uden flush Gultentorpvej 28

N,N-dimethylsulfamid i B1 DGU 34.1016 2021-09-01

N,N-dimethylsulfamid i B1 DGU 34.1016 2021-04-29

Nitrat i B2 DGU 34.0981 2921-04-29

Gruppe A parametre 2021-04-29 uden flush Kongshøjvej 121

Gruppe A parametre 2021-04-29 med flush Kongshøjvej 121

Gruppe A parametre 2021-02-11 uden flush Engkildevej 18

Gruppe A parametre 2021-02-11 med flush Engkildevej 18

N,N-dimethylsulfamid i B3 DGU 34.1301 2021-02-11

N,N-dimethylsulfamid i B1 DGU 34.1016 2021-02-11

Nitrat i B2 DGU 34.0981 2921-02-11

Gruppe A+B parametre 2020-09-01 B2 Kærvej 42

Mikrobiologisk kontrol efter flush 2020-09-01 B2 i drift Kærvej 42

Driftskontrol på Vandværket 2020-08-26 B2 i drift Vandværket

Gruppe A parametre 2020-03-31 med flush Agrihøj 10A

Gruppe A parametre 2020-02-17 uden flush Månebakken 12

Gruppe A parametre 2020-02-17 med flush Månebakken 12 

Boringskontrol og pesticider 2020-01-17 B2 DGU 34.0981

Gruppe A parametre 2019-10-23 Ladegårdsvej 38

Gruppe A parametre 2019-09-26 Klokkebo 43

Clorothalonil-amidsulfonsyre + nitrat i B1 DGU 34.1016 2019-05-01

Clorothalonil-amidsulfonsyre + nitrat i B2 DGU 34.981 2019-05-01

Clorothalonil-amidsulfonsyre + nitrat i B3 DGU 34.1016 2019-05-01

Driftskontrol på vandværket 2019-05-01 B3 i drift Vandværket

Gruppe A + B parametre 2019-05-01 B3 Solbakken 38 

Gruppe A parametre 2019-02-11 Himmelhøj 44

Gruppe A parametre 2018-11-07 Gultentorpvej 14

Mikrobiologisk kontrol efter flush 2018-11-07 Gultentorp 14

Driftskontrol for (As, Ni, Sr) på Vandværket 2018-11-07 B1 Gultentorpvej 14

Gruppe A+B parametre 2018-07-19 Kongshøjvej 42

Prøvetagning efter Flush 2018-07-19 Kongshøjvej 42

Begrænset kontrol ledningsnet 2018-06-20 B1 Vissebakkegård 20

Udvidet kontrol på værket 2018-03-13 B3

Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer 2018-03-18 B3 Dannerhøj 2

Begrænset kontrol ledningsnet 2017-12-19 B3 nr. 2

Begrænset kontrol ledningsnet 2017-12-19 B3 nr. 4

Begrænset kontrol ledningsnet 2017-12-13 B3

Normal og mikroforurening kontrol 2017-09-22 B2

Chloridazon i B2 DGU 34.0981 2017-09-22

Chloridazon i B1 DGU 34.1016 2017-09-22

Begrænset kontrol ledningsnet 2017-09-22 B1

Begrænset kontrol på ledningsnet 2017-06-07

Boringskontrol og pesticider 2017-06-07 B1

Udvidet kontrol på værket 2017-03-27 B2

Begrænset kontrol+uorg.sporstoffer 2017-03-27 B2

Begrænset kontrol ledningsnet 2016-12-22 B2

Begrænset kontrol ledningsnet 2016-12-07 B2

Normal og mikroforurening kontrol 2016-11-01B2

Boringskontrol og pestecider 2016-06-22

Begrænset kontrol på ledningsnet 2016-06-22

Udvidet kontrol på værket 2016-04-07

Begrænset kontrol+uorg. sporstoffer 2016-04-07

Begrænset kontrol på ledningsnet 2015-12-04 B2

Udvidet kontrol på værket 2015-03-31 B1

Begrænset kontrol+uorg. sporstoffer 2015-03-31

Normalkontrol for kimtal 2014-11-03

Normalkontrol + org. mikroforurening 2014-10-23

Begrænset kontrol ledningsnet 2014-10-23

Begrænset kontrol ledningsnet 2014-07-08

Udvidet kontrol på værket 2014-04-03 B2

Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer 2014-04-03

Begrænset kontrol ledningsnet 2013-12-16 B1

Begrænset kontrol ledningsnet 2013-10-07 B3

Boringskontrol og pesticider 2013-09-17 B1

Normal og mikroforurening kontrol 2013-09-17

Begrænset kontrol ledningsnet 2013-06-25 B1

Udvidet kontrol på værket 2013-04-24 B2

Begrænset kontrol ledningsnet 2013-03-14 B3