Hyppigt stillede spørgsmål

 

Hvad koster en m3 vand?
Svar: Inkl. moms 16,71 (2024)
(Ekskl. vandafledningsbidrag til Aalborg Forsyning)


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 120 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)


Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: 16-17 hårdhedsgrader


Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.


Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja


Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Ja, men vær opmærksom på prisen. Der bruges let 50 m3.


Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja. Se vandkvalitet


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Se bestyrelsen på siden "Om vandværket"


Hvor er min stophane placeret?
Svar: Normalt i skel ved fortovet. Kontakt formanden, hvis stophane ikke kan findes.


Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja, vandmålerenes nøjagtighed ligger normalt inden for +- 4%


Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Det er god ide med kontrolaflæsninger 1 gang om ugen, hver 14. dag eller 1 gang om måneden.


Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Ring til Kassereren


Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Under "Flytteaflæsning" udfyldes skemaet.


Hvad vil det sige, at være andelshaver i vandværket?
Svar: Læs vedtægter og regulativ indsat under under "Om vandværket".